Evankeliumi

Jumalan luonne

Jumalan pyhyys

Sinun silmäsi ovat puhtaat, niin ettet voi katsoa pahaa etkä saata katsella turmiota.  Habakuk 1:13
vaan teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne, ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa, niin ettei hän kuule.  Jesaja 59:2

Jumalan oikeudenmukaisuus

Sillä Herra on vanhurskas ja rakastaa vanhurskautta; oikeamieliset saavat katsella hänen kasvojansa.  Psalmit 11:7
mutta Herra Sebaot on oleva korkea tuomiossa, pyhä Jumala on oleva pyhä vanhurskaudessa.  Jesaja 5:16
Jumala on vanhurskas tuomari ja Jumala, joka vihastuu joka päivä. Jos kääntymystä ei tule, niin hän teroittaa miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää sillä;  Psalmit 7:11-12

Ihmisen turmeltuneisuus ja tuomionalaisuus

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla  Roomalaiskirje 3:23
Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niinkuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme.  Jesaja 64:6
Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoihin, ovat kirouksen alaisia; sillä kirjoitettu on: "Kirottu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettuna lain kirjassa, niin että hän sen tekee".  Galatalaiskirje 3:10

Ongelma

Miten oikeudenmukainen Jumala voi antaa rikolliselle anteeksi olematta epäoikeudenmukainen?
Syyllisen syyttömäksi ja syyttömän syylliseksi tekijä ovat kumpikin Herralle kauhistus.  Sananlaskut 17:15
Pois se, että sinä näin tekisit: surmaisit vanhurskaan yhdessä jumalattoman kanssa, niin että vanhurskaan kävisi samoin kuin jumalattoman! Pois se sinusta! Eikö kaiken maan tuomari tekisi oikeutta?"  1. Mooseksen kirja 18:25

Jumalan ratkaisu

Jumala on pyhä ja oikeudenmukainen, mutta Raamattu vakuuttaa, että Jumala on myös rakkaus, ja että rakkaudessaan hän on vastannut ihmisen ahdinkoon.

Rakkauden motivoimana

Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen Poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus-ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi.  1. Johanneksen kirje 4:8-10

Kristuksen risti

Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen vereensä, osoittaaksensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään, osoittaaksensa vanhurskauttaan nykyajassa, sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen.  Roomalaiskirje 3:23-26

Ylösnousemus

joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden.  Roomalaiskirje 4:25

Ihmisen vastaus

Parannus

Parannus alkaa tunnustamalla, että Jumala puhuu totta sanoessaan meidän tehneen syntiä.
Sillä minä tunnen rikokseni, ja minun syntini on aina minun edessäni. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt, tehnyt sitä, mikä on pahaa sinun silmissäsi; mutta sinä olet oikea puheessasi ja puhdas tuomitessasi.  Psalmit 51:3-4
Aito synnintunto ja syyllisyys johtavat myös aitoon suruun, häpeään ja jopa vihaan siitä mitä me olemme tehneet.
Sillä minä en tunne omakseni sitä, mitä teen; sillä minä en toteuta sitä, mitä tahdon, vaan mitä minä vihaan, sitä minä teen.  Roomalaiskirje 7:15
Minä viheliäinen ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista?  Roomalaiskirje 7:24
Pelkkä vilpitön syntien tunnustaminen ei ole koskaan riittävä todiste aidosta parannuksen teosta, vaan tähän täytyy liittyä myös kääntyminen pois synnistä.
Peseytykää, puhdistautukaa; pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä.  Jesaja 1:16
…jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, siis hakataan pois ja heitetään tuleen.  Matteus 3:10

Usko

Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Heprealaiskirje 11:1
…ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää.  Roomalaiskirje 4:21

Jumalan lupauksiin perustuva usko

Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.  Johannes 3:16
"Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut…"  Apostolien teot 16:31

Esimerkki uskovasta

…Jumalan Hengessä palvelemme Jumalaa ja kerskaamme Kristuksessa Jeesuksessa, emmekä luota lihaan…  Filippiläiskirje 3:3

Aidon pelastusvarmuuden perusta

Todellinen kääntymys: todellinen kristitty on uusi luomus. Hän elää elämää, joka heijastaa Jumalan aikaansaamaa radikaalia muutosta hänen elämässään.
Siis, jos joku on Kristuksessa, niin hän on uusi luomus; se, mikä on vanhaa, on kadonnut, katso, uusi on sijaan tullut.  2. Korinttolaiskirje 5:17
Heidän hedelmistään te tunnette heidät. Eihän orjantappuroista koota viinirypäleitä eikä ohdakkeista viikunoita?  Matteus 7:16
Pelastusvarmuus perustuu itsensä tutkiskeluun Raamatun valossa.
Koetelkaa itseänne, oletteko uskossa; tutkikaa itseänne. Vai ettekö tunne itseänne, että Jeesus Kristus on teissä? Ellei, niin ette kestä koetusta.  2. Korinttolaiskirje 13:5
Tämän minä olen kirjoittanut teille, jotka uskotte Jumalan Pojan nimeen, tietääksenne, että teillä on iankaikkinen elämä.  1. Johanneksen kirje 5:13

Testi Raamatulliselle pelastusvarmuudelle

1. Joh. 1:5-7 (Valkeudessa vaeltaminen), 1. Joh. 1:8-10 (Syntien tunnustaminen), 1. Joh. 2:3-4 (Kuuliaisuus), 1. Joh. 2:9-11 (Rakkaus toisia uskovia kohtaan), 1. Joh. 2:15-17 (Ei rakasteta tätä maailmaa), 1. Joh. 2:24-25 (Pysyminen terveessä opissa), 1. Joh. 3:10 (Vanhurskaus), 1. Joh. 4:13 (Hengen todistus), Hepr. 12:5-8 (Kuri)

Linkki alkuperäiseen tekstiin

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti