23.6.12

Joona

Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana: "Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan; sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen". Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa Tarsiiseen, pois Herran kasvojen edestä.  Joona 1:1-3
Niinive oli Assyrian valtakunnan viimeinen pääkaupunki, valtava metropoli, jossa asui Joonan aikaan 120 000 asukasta. Assyrialaiset olivat todella julmia ja sadistisia naapurikansojaan kohtaan. He pitivät kaiken tekemänsä pahan oikeutettuna, kunhan sen avulla vaan saatiin peloteltua muut kansat Assur-jumalan vallan alle.

Moni Assyrian naapurikansojen ihmisistä olisi varmasti tanssinut riemusta saadessaan tällaisen sanoman Jumalalta. "Vihdoin Jumala tuhoaa ne hirviöt!" Tuskin moni heistä olisi kuitenkaan mennyt julistamaan tätä Niiniven kaduille...

Kun Joona sai Jumalalta tämän käskyn lähteä Niiniveen saarnaamaan sitä vastaan, hän otti tarkkaan selville Niiniven suunnan ja lähti sitten päinvastaiseen suuntaan. Jumala toi kuitenkin Joonan takaisin oikealle tielle muutaman mutkan kautta: laivasta mereen, meressä kalan vatsaan ja kolmen päivän päästä oksennuksena rannalle.

Jumala käski nyt toisen kerran Joonaa menemään Niiniveen ja saarnaamaan mitä hän kuulee Jumalan hänelle puhuvan. Nyt Joona meni ja saarnasi: "Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään". Päivän saarnaamisen jälkeen koko kaupunki, kuninkaasta lähtien, katui ja teki parannusta.

Kävi juuri niin kuin Joona oli pelännyt. Hän olisi mielellään nähnyt Jumalan hävittävän Niiniven samaan tyyliin kuin Hän oli aiemmin hävittänyt Sodoman ja Gomorran, mutta nyt nämä ihmiset ottivat Jumalan Sanan tosissaan ja tekivät parannusta!
Mutta Joona pahastui tästä kovin, ja hän vihastui. Ja hän rukoili Herraa ja sanoi: "Voi Herra! Enkö minä sitä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ehätin pakenemaan Tarsiiseen. Sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Ja nyt, Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä."  Joona 4:1-3
Joona tunsi Jumalan ja tiesi että Hän on hyvä ja armahtava. Joona tiesi, miksi Jumala halusi lähettää hänet saarnaamaan Niiniveä vastaan. Joona ei kuitenkaan itse ollut hyvä ja armahtava, vaan olisi mieluummin nähnyt oikeuden tapahtuvan ja 120000 ihmisen, sekä heidän karjansa tuhoutuvan.

Jumala välittää enemmän eläimistä kuin me välitetään ihmisistä. Raamattu sanoo selvästi, ettei Jumalan mieleen ole jumalattoman kuolema. Kun Hän lähettää palvelijansa saarnaamaan joitakin ihmisiä vastaan, Hän haluaa antaa heille vielä mahdollisuuden kääntyä, tehdä parannuksen ja pelastua.

21.6.12

Laki ja Evankeliumi

Kun käymme lääkärissä, lääkäri tekee oireiden perusteella diagnoosin ja määrää tarvittavat hoidot. Oletetaan, että lääkäri on saanut selville, että potilaalla on syöpä. Mitä mieltä olisit tästä lääkäristä, jos hän ei tohtisi kertoa potilaalle näitä ikäviä uutisia, mutta suosittelisi kuitenkin kemoterapiaa elämänlaadun parantamiseksi? Mitä potilas todennäköisesti näihin hoitoehdotuksiin vastaisi? Ehkä kemoterapia ei kuulosta kovinkaan houkuttelevalta kun tukkakin lähtee ja kaikkea muuta ikävää sivuvaikutusta joutuu kärsimään.

Jokainen kunnon lääkäri kertoo potilaalle totuudenmukaisesti tämän sairaudesta, sen mahdollisesta etenemisestä ja seurauksista. Kun potilas on saanut kuulla totuuden omasta terveydentilastaan, hän ottaa kiitollisena vastaan tarjotut hoidot, vaikka niistä tulisikin joitakin ikäviä sivuvaikutuksia.

Monesti Evankeliumia julistettaessa me emme kuitenkaan tohdi kertoa ihmisille heidän todellista tilaansa, vaan koitamme houkutella joillakin muilla tavoilla ihmistä vastaanottamaan Jeesuksen. Ihmisen todellinen ongelma on kuitenkin synti ja tuleva tuomio, vaikkei hän sitä itse välttämättä ymmärräkään.

Jos oikeasti välitämme ihmisistä, emme pimitä heiltä tätä totuudenmukaista diagnoosia, vaan kerromme huonot uutiset rehellisesti niin kuin ne ovat. Emme tuo näitä huonoja uutisia moralisoiden tai tuomiten, vaan muistaen, että itse olimme aiemmin mahdollisesti vielä pahempia, mutta silti Jumala rakasti meitä ja pelasti meidät.

Miten sitten toiselle voi osoittaa hänen syntisyytensä? Syntihän on lain rikkomista, joten varmaankin kannattaisi kertoa Jumalan laista ja sen vaatimuksista. Mutta eikös laki kuulu vanhaan liittoon? Uuden Testamentin mukaan laki on kyllä hyvä, kun sitä lain mukaisesti oikein käytetään.
Mutta me tiedämme, että laki on hyvä, kun sitä lain mukaisesti käytetään ja tiedetään, että lakia ei ole pantu vanhurskaalle, vaan laittomille ja niskoitteleville, jumalattomille ja syntisille, epähurskaille ja epäpyhille, isänsä tappajille ja äitinsä tappajille, murhamiehille, haureellisille, miehimyksille, ihmiskauppiaille, valhettelijoille, valapattoisille ja kaikelle muulle, mikä on tervettä oppia vastaan- autuaan Jumalan kirkkauden evankeliumin mukaisesti, joka on minulle uskottu. 
-1. Tim. 1:8-11
Vuorisaarnassa Jeesus (paras esimerkki evankelistalle) opettaa laista tähän tyyliin:
Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. 
-Matt. 5:17-19 
Te olette kuulleet sanotuksi: 'Älä tee huorin'. Mutta minä sanon teille: jokainen, joka katsoo naista himoiten häntä, on jo sydämessään tehnyt huorin hänen kanssansa. 
-Matt. 5:27-28
Olkaa siis te täydelliset, niinkuin teidän taivaallinen Isänne täydellinen on. 
-Matt. 5:48-49
Jumalan laki on valo, joka paljastaa ihmisen syntisyyden. Se on peili joka näyttää meidän todellisen tilamme. Jos olemme rehellisiä, joudumme toteamaan että olemme rikkoneet lain. Jos olemme rikkoneet lain yhdessäkin kohtaa, olemme lain rikkojia.

Hyvä ja oikeudenmukainen Jumala ei päästä valehtelijoita, murhaajia, huorintekijöitä, epäjumalanpalvelijoita, varkaita, ahneita, noituuden harjoittajia, eikä yhtään lain rikkojaa kuin koira veräjästä vaan tuomitsee heidät oikeudenmukaisesti. Rangaistuksena on Helvetti, tulinen järvi.

Jeesus puhui paljon Helvetistä ja varoitti ihmisiä, että elleivät he käänny ja tee parannusta, he varmasti hukkuvat. Jumala ei tee eroa ihmisten välillä.

On hyvä että ihmiselle tulee syyllisyys ja synnin tunto. On hyvä että tuntuu pahalta kaikki se synti mitä on tullut tehtyä. On hyvä että tuleva tuomio pelottaa, kun se on kuitenkin kerran edessä - uskoi ihminen siihen tai ei. On rakkautta varoittaa syntistä tulevasta tuomiosta ja Jumalan vihasta. Raamattu kehottaa meitä tempaamaan hänet tulesta.

Jumala on antanut jokaiselle ihmiselle omantunnon, joka osoittaa ihmisen syylliseksi. Jumalan laki ja syyttävä omatunto ajavat meidät Jeesuksen luokse.

Nyt jos ihminen on todella tajunnut oman tilansa, niin Jeesuksen ristin työn merkitys avautuu hänelle paljon paremmin. Ihminen on myös todella kiitollinen Jumalalle, kun hän ymmärtää, että Jeesus on jo kärsinyt rangaistuksen hänen puolestaan ja näin pelastanut hänet tulevasta tuomiosta ja Helvetistä.
"Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole."
-Jes. 45:22

19.6.12

Jumala on Pyhä

Jumala on moraalisesti puhdas, ilman pienintäkään virhettä tai vääryyttä. Jumala on moraalisesti täydellinen. Jumala on erillään ja täysin ylivertainen luomakuntaansa nähden. Jumala on myös erillään ja täysin ylivertainen luomakuntansa moraaliseen rappeutuneisuuteen nähden.

Jumala ei voi hyväksyä syntiä, ei edes yhtä. Vai miten on, montako kertaa Adam ja Eeva lankesivat syntiin, ennen kuin Jumala poisti heidät luotaan paratiisista? Vain kerran. Jumala on muuttumaton. Hän on tänään sama pyhä Jumala, joka hän on aina ollut. Myöskään tänä päivänä hän ei voi hyväksyä yhtään syntiä. Hän ei voi katsoa syntiä läpi sormien.

Jumala ei ole arkipäiväinen, hän ei ole tavallinen kuten me. Häntä ei voi koskaan ottaa kevyesti, hän on Jumala. Jumalan nimi on pyhä. Sitä ei koskaan käytetä arkisesti. Yritäpä saada ortodoksi juutalainen sanomaan Jumalan nimen. Hän ei uskalla tehdä sitä, koska hän tietää että Jumalan nimi on liian pyhä ja mahtava, että hän uskaltaisi sanoa sen ääneen. Vaikka he ovatkin menneet tässä äärimmäisyyksiin, niin on se kuitenkin parempi kuin toinen äärimmäisyys, että Jumalan nimelle ei anneta mitään kunnioitusta. Jeesus on Jumala ja hänen nimensä on pyhä, sitä ei voi käyttää kevyesti. Me emme puhu Jeesuksesta ”Jessenä”, emmekä sano, että ”Jesse on mun paras kaveri”. Jeesuksen nimi on meille pyhä ja rakas. Heille, jotka käyttävät hänen nimeään kirosanana, kolmas käsky sanoo: ”Älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä hän ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu”. Toisessa kirjeessä Timoteukselle taas sanotaan: ”Luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimeä mainitsee”.

Raamattu sanoo, että Jumala on kuluttava tuli. Monesti ihmiset sanovat, että he uskovat sitten, jos näkevät Jumalan. Tähän vastaan yleensä, että ”tiedätkö mitä tapahtuisi, jos näkisit Jumalan kasvoista kasvoihin? Mitä kuivalle lehdelle tapahtuu kun se yhtäkkiä pudotetaan auringon pinnalle?” Jumala on pyhä, ja me olemme luonnostamme syntisiä. Kuinka syntinen ihminen voisi kestää pyhän Jumalan edessä? Jumala sanoo, että Mooses oli siihen aikaan nöyrin ihminen maan päällä. Kuitenkaan Mooseskaan ei voinut nähdä Jumalaa suoraan kasvoista kasvoihin, vaan kun Jumala näyttäytyi hänelle vuorella, Jumala peitti Mooseksen kädellään kun hän kulki tämän ohi. Mooses sai nähdä Jumalan vasta kun tämä oli jo mennyt ohi.

Jos verrataan meidän Jumalaa muiden uskontojen jumaliin, joita ei oikeasti ole edes olemassa, huomataan, että ainoastaan meidän Jumalamme on pyhä. Hindujen jumalat tekevät monenlaisia syntejä, eikä niitä tarinoita kehtaa edes lukea. Niin likaisia ne ovat. Allah päästää paratiisiin, jos vaan ihmisen hyvät teot painavat vaakakupissa sillä hetkellä enemmän kuin pahat teot. Ainoastaan meidän Jumala, todellinen elävä Jumala, on pyhä Jumala, joka ei hyväksy yhtäkään syntiä. Hän on itse täydellinen ja hän vaatii täydellisyyttä myös heiltä, jotka haluavat hänen luoksensa tulla.

Ei ole ketään niin kuin Jumala, hän on niin paljon korkeammalla kuin mikään hänen luomansa tässä maailmassa tai taivaassa. Jos katsotaan kaikkein mahtavinta enkeliä taivaassa, tai pienintä matoa täällä maailmassa, ei kummastakaan voida sanoa, että tämä on enemmän Jumalan kaltainen. Monien mielessä Saatana on se, joka kykenee tarjoamaan Jumalalle vastusta, mutta ei, Saatanakaan ei paini läheskään samassa sarjassa Jumalan kanssa, hänkin on vain luotu. Jumalaa ei voi verrata mihinkään. Kun Mooses kerran kysyi Jumalalta, kuka hän on, Jumala vastasi: ”Minä olen se, kuka minä olen”. Jumala ei voinut verrata itseään mihinkään muuhun, ainoastaan itseensä. Nyt Jumala on ilmoittanut itsensä meille pojassaan Jeesuksessa. Jeesus on Jumala, joka tuli ihmiseksi. Jeesus on ainoa täydellinen kuva tai esimerkki siitä, millainen on Jumala. Nykyään jos Jumalalta kysytään, millainen hän on, hän vastaa osoittamalla poikaansa Jeesukseen ja sanoo: ”Minä olen kuin hän.”

Jumala olisi rakastava, oikeudenmukainen, pyhä ja hyvä Jumala, vaikka olisi jo tuhonnut koko maailman ja heittänyt kaikki ihmiset helvettiin, mutta jostain kumman syystä hän on niin rikas armossaan, että hän lähetti oman Poikansa taivaasta alas maailmaan elämään täydellisen elämän ja lopulta kärsimään viattomana ristillä koko maailman syntien tähden. Hän kuoli, haudattiin ja nousi kuolleista kolmantena päivänä, koska kuolema ei voinut pitää häntä. Hän näyttäytyi ylösnousemuksensa jälkeen monille ja hän nousi ylös taivaaseen. Jos me olemme tälle evankeliumille kuuliaiset, eli teemme parannuksen ja uskomme tämän evankeliumin, niin silloin Jumala lukee meidän hyväksi kaikki Jeesuksen ansiot. Jumala katsoo meidät pyhiksi, puhtaiksi ja vanhurskaiksi hänen Poikansa Jeesuksen tähden. Kun me olemme Jeesuksessa, me voimme kerran kohdata Jumalan kasvoista kasvoihin ja pyhä Jumala voi ottaa meidät luokseen ja antaa anteeksi kaikki meidän syntimme ilman että hän olisi epäoikeudenmukainen. Jeesus on jo kärsinyt rangaistuksen meidän syntien tähden. Jeesuksen uhri riitti Jumalalle, eikä siihen voi enää lisätä yhtään mitään.

Kun me olemme Jeesuksessa, Jumala on meidän Isä, mutta hän on meidän Isä taivaassa. Hän ei ole vaan arkisesti isukki, vaan hän on meidän pyhä ja rakas Isä, jota me syvästi kunnioitamme. Mitään muuta Jumalan ominaisuutta ei ole toistettu Raamatussa kuten Jumalan pyhyyttä. Jumala on pyhä, pyhä, pyhä. Siellä ei sanota koskaan, että Jumala on rakkaus, rakkaus, rakkaus, tai Jumala on armollinen, armollinen, armollinen. Jumala on kyllä rakkaus, ja Jumala on armollinen, mutta Jumala on ennen kaikkea pyhä.